Проект 3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино по Процедура BG05FMOP001-5.001 3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

 

 

-         Информация за сключен договор - договор , анекс

-         Информация за проекта - листовка - информация за проект , плакат

-         Обява - обява , приложение 20 , приложение 2 - заявление-декларация COVID-19