Селско стопанство

 

Съобщение до земеделските производители.bmp

 

 

 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Земеделските земи на територията на общината са 228 100 дка.
Пшеницата, царевицата и слънчогледът заемат около 59.91% от посевната площ. Много добре са представени дините и пъпешите – 0,5 %, просо 2.73 %, лозовите насаждения – 0.6%, незасята земя – 9.5 %.

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Сравнително добре е развито.
Спрямо растениевъдството няма преимуществен характер.

- Отглеждане на крави
- Отглеждане на прасета
- Отглеждане на кози
- Отглеждане на овце
- Птицевъдство
- Пчеларство

 

 

Заповед земя.pdf