Решения

Р Е Ш Е Н И Я на Общински съвет Хитрино, 2007 година

Р Е Ш Е Н И Я на Общински съвет Хитрино, 2008 година

 

Протокол 1 - 23.01.2009 г.

Протокол 2 - 11.02.2009 г.

Протокол 3 - 25.02.2009 г.

протокол 4 от 08.04.2009 г.

протокол 5 от 07.05.2009 г.

протокол 6 16.06.2009 г.

протокол 7 от 22.07.2009 г.

протокол 8 от 07.08.2009 г.

Протокол 9 от 10.09.2009 г.

протокол 10 от 28.09.09 г.

протокол 11 от 28.10.2009 г.

протокол 12 от 25.11.2009 г.

Протокол 13 oт 18.12.09 г.

 

протокол 1 от 13.01.2010 г.

протокол 2 от 28.01.10 г.

протокол 3 от 24.03.2010 г.

протокол 4 от 29.04.2010 г.

протокол 5 от 20.05.2010 г.

protokol 6 от 21.07.10г. pdf

protokol 7 11.08.2010.pdf

protokol 8 24.08.2010.pdf

protokol 9 от 24.09.2010.pdf

protokol 10 от 13.10.10.pdf

protokol 11 от 23.11.10.pdf

protokol 12 от 28.12.2010.pdf

 

protokol 1 ot 15.02.11.pdf

прот.2 от 31.03.2011.doc

Протокол 3 от 28.04.11г..doc

пр.4 от 26.07.11.doc

прот.5 от 16.09.11.doc

пр.6 от 05.10.11г..doc

 

МАНДАТ 2011-2015:

пр.1 от 03.11.2011.doc

протокол 2 от 22.11.11.doc

протокол 3 от 21.12.11 г..doc

 

пр.1 от 09.02.12.doc

прот.2 от 15.03.12.doc

пр.3 от 24.04.12.doc

пр.4 от 31.05.2012г

протокол 5 ОбС

пр 6 от 03.08.2012

пр.7 от 20.09.12

пр.8 от 19.10.2012

Протокол 9 от 28.11.2012

Протокол 10 от 19.12.12

 

Протокол 1 от 12.02.2013

Протокол 2 от 29.03.2013

Протокол 3 от 31.05.2013

Протокол 4 от 26.06.2013

Протокол 5 от 22.08.2013

Протокол 6 от 25.09.2013

Протокол 7 ot 06.11.2013

Протокол 8 от 06.12.2013

 

Протокол 1 от 30.01.2014

Протокол 2 от 28.02.2014

Протокол 3 от 21.03.2014

Протокол 4 от 24.04.2014

Протокол 5 от 20.06.2014

Протокол 6 от 25.07.2014

Протокол 7 от 09.10.2014

Протокол 8 от 16.12.2014

 

Протокол 1 от 16.01.2015

Протокол 2 от 04,02,2015 г.

Протокол 3 от 25,03,2015 г.

Протокол 4 от 29.04.2015

Протокол 5 от 05.06.2015

Протокол 6 от 14.07.2015

Протокол 7 от 28.08.2015г.

Протокол 8 от 23.09.2015г.

 

 

МАНДАТ 2015 - 2019

 

Протокол 1 от 03.11.2015

Протокол 2 от 30.11.2015

Протокол 3 от 22.12.2015

Протокол 1 от 27.01.2016

Протокол 2 oт 12.02.2016

Протокол 3 от 20.04.2016

Протокол 4 от 31.05.2016

Протокол 5 от 08.07.2016

Протокол 6 от 09.09.2016

Протокол 7 от 25.11.2016

Протокол 8 от 15.12.2016

Протокол 9 от 20.12.2016

 

Протокол 1 от 11.01.2017

Протокол 2 от 25.01.2017

Протокол 3 от 28.01.2017

Протокол 4 от 16.03.2017

Протокол 5 от 20.04.2017

Протокол 6 от 16.05.2017

Протокол 7 от 23.06.2017

Протокол 8 от 21.07.2017

Протокол 9 от 11.08.2017

Протокол 10 от 08.09.2017

Протокол 11 от 13.10.2017

Протокол 12 от 07.12.2017

 

Протокол 1 от 26.01.2018

Протокол 2 от 08.03.2018

Протокол 3 от 11.05.2018

Протокол 4 от 21.06.2018

Протокол 5 от 24.08.2018

Протокол 6 от 07.09.2018

Протокол 7 от 19.10.2018

Протокол 8 от 23.11.2018

Протокол 9 от 19.12.2018

 

Протокол 1 от 25.01.2019

Протокол 2 от 22.03.2019

Протокол 3 от 11.06.2019

Протокол 4 от 17.07.2019

Протокол 5 от 23.08.2019

Протокол 6 от 24.09.2019

 

 

МАНДАТ 2019 - 2023

 

Протокол 1 от 07.11.2019

Протокол 2 от 28.11.2019

Протокол 3 от 20.12.2019

 

Протокол 1 от 29.01.2020

Протокол 2 от 24.03.2020

Протокол 3 от 08.05.2020

Протокол 4 от 23.07.2020

Протокол 5 от 03.09.2020

Протокол 6 от 27.10.2020

Протокол 7 от 17.12.2020

Протокол 1 от 28.01.2021

Протокол 2 от 25.02.2021

Протокол 3 от 30.01.2021

Протокол 4 от 20.05.2021

Протокол 5 от 03.09.2021