Население

Население

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА
  1. Населени места - 21
  2. Наброява 8657 жители.
  3. Населено място до 100 души – 1
  4. Населено място до 500 души – 15
  5. Населено място от 500 до 1000 души – 5
  6. Равнище на безработица - 19.1%
  7. Икономически активно население - 59.3%
  8. Приходи от продажби на един жител - 11.17 лв.