Преброяване на населението и сградния фонд 2021г.

Съобщение

 

Уважаеми съграждани,

Преброяването на населението и жилищния фонд е важно за държавата, общината ни и всеки от нас.


То се провежда от Националния статистически институт и данните, които се събират, помагат на правителството, на местната власт и на бизнеса. Въз основа на тях в общината ще можем да вземаме обосновани решения, да сме полезни за всички съграждани и да насочваме ресурсите там, където е най-нужно.
Всеки може да се преброи сам, като попълни електронната преброителна карта до 30 септември.


Необходим е само компютър, таблет или телефон и интернет.
Участието в преброяването е наше задължение и отговорност.
Пребройте се електронно сега, не чакайте последния срок.
Паралелно с електронното преброяване от 18 септември тръгват преброители – те са ваши съседи, колеги или познати. Ще ви преброят, ако не го направите онлайн сами.


Включете се, защото сте важни!

 

 


 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

От 25 май до 10 юни 2021г. започва втора кампания за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 10 юни кандидатите трябва да подадат заявление по образец в община Хитрино. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

          В община Хитрино ще бъдат назначени около 30 преброители и контрольори.

Подходящи са хора, които имат средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, студенти, които да са комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

 

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

Необходими документи: автобиография , заявление

  


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16 ноември 2020 г., включително.

 


 

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в община Хитрино. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

          В община Хитрино ще бъдат назначени около 30 преброители и контрольори.

Подходящи са хора, които имат средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, студенти, които да са комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

необходими документи: автобиография , критерии за подбор , заявление