Обявления

Обявление 1-20

Обявление 2-20

Обявление 3-20

Обявление 4-20

Обявление 5-20

Обявление 6-20

Обявление 7-20

Обявление ДВ Черна

Обявление 8-20

Обява 21.07.20

Обява

Обявление 9-20

Обявление 10-20

Обявление 11-20

Обявление 12-20

Обявление 13-20

Обявление 14-20

Обявление 15-20

Обявление 16-20

Обявление 17-20

Обявление 18-20

Обява СЗС Хитрино

Обява търг 22.12.2020 г.

4-2-ОБЯВА-ПРЕСА- Близнаци

обява търг сзс Трем 26.01.21г.

Обявление 1-21

Обявление 2-21

обява търг пазар Хитрино 11.02.2021г.

Обявление 3-21

Обявление 4-21

Обявление 5-21

Поправка въвеждане

Обявление 6-21

Обявление 7-21

Обявление 8-21

Регистър на одобрените ПУП

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър въведените строежи в експлоатация

Регистър заповеди разрешаване ПУП

Обява търг 01.04.2021

Обявление 9-21

Обявление 10-21

Обявление 11-21

Обява търг Върбак 10.05.2021

РЕШЕНИЕ №148 КОНЦЕСИЯ В зем.с.СЛИВАК

Обявление 12-21

Обявление 13-21

Обява търг магазин Байково 01.06.2021

Обявление 14-21

Обява търг склад Длъжко 18.06.2021 г.

Обява търг Развигорово и Сливак на 18.06.2021г.

Обявление 15-21

Обявление 16-21

Обявление 17-21

Обявление 18-21

Обявление

Обявление 19-21

Обявление 20-21

Уведомление ЖП ремонт

Обявление 21-21

Обява търг

Обявление 22-21

Обявление 23-21

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане