Данни за кореспонденция

 
с. Хитрино 9780
област Шумен
ул. "Възраждане" №45
 
тел. 22 50, 21 30
факс: 21 20
е–mail: kmet@hitrino.org